• <td id="wyyuw"><option id="wyyuw"></option></td>
 • Dünyay? diledi?iniz gibi yakalay?n.

  Gitti?iniz her yerde.

  Lightroom mobile ile foto?raflar?n?z? hareket halindeyken ücretsiz olarak düzenleyin.

  Creative Cloud Foto?raf plan?na sahip olun. Ba?lang?? fiyat?: ?62,68/ay.

  App Store
  Google Play

  ?

  Adobe Photoshop Lightroom ile foto?raflar?n?z? diledi?iniz yerde kolayca düzenleyin.

  Mobil ayg?t, masaüstü veya web'deki kullan?m? kolay arabirimde bulunan gü?lü düzenleme ?zellikleriyle an?lar?n?z? yans?tan foto?raflar olu?turun. Foto?raflar?n?z ve yapt???n?z düzenlemeler bulut ortam?nda yedeklenir; ayr?ca foto?raflar?n?z? an?nda organize edebilir ve aratabilirsiniz.

  Lightroom

  Lightroom
  Bulut tabanl? foto?raf hizmeti ve 1 TB bulut depolama alan?

  Adobe Photoshop Lightroom ile foto?raflar?n?z? diledi?iniz yerde kolayca düzenleyin.

  Adobe Photoshop ile g?rüntülerinizi d?nü?türün.

  Hassas düzenleme ve kompozisyon ara?lar? ile yarat?c? g?rü?ünüzü hayata ge?irin. Birden ?ok g?rüntüyü ?ok katmanl?, zengin bir resim halinde birle?tirin. Foto?raflar? ya?l? boya tablolara veya 3B nesnelere d?nü?türün.?üstelik art?k Photoshop'un gücünden tüm masaüstü ayg?tlarda ve iPad'lerde de yararlanarak ilham gelen her yerde tasar?m yapabilirsiniz.

  Photoshop ile g?rüntülerinizi d?nü?türün.

  Creative Cloud Foto?raf plan?yla birlikte sunulan uygulamalar.

  Lightroom

  Lightroom

  Diledi?iniz her yerde ola?anüstü foto?raflar ?ekin.


  Lightroom Classic

  Lightroom Classic

  Masaüstü i?in optimize edilmi? foto?raf düzenleme.


  Photoshop

  Photoshop

  Masaüstü ve iPad'de mükemmel g?rüntüler, grafikler ve resimler düzenleyin, birle?tirin ve olu?turun.


  Photoshop Express

  Photoshop Express

  Mobil ayg?t?n?zda foto?raf düzenleyin ve payla??n.


  Sorunuz mu var? Hemen yan?tlayal?m.

  Foto?raf planlar? aras?ndaki fark nedir?
  Lightroom plan? ile birlikte, Lightroom'un yan? s?ra foto?raflar?n?za istedi?iniz yerden eri?ebilmenizi ve foto?raflar?n?z? düzenleyebilmenizi sa?layan 1 TB bulut depolama alan? sunulur. Creative Cloud Foto?raf plan? ile birlikte, Lightroom'un yan? s?ra 20 GB (veya daha fazla) bulut depolama alan?, Lightroom Classic ve Photoshop sunulur.
  Planlar? kar??la?t?r?n

  Foto?raf plan?n? sat?n almadan ?nce deneyebilir miyim?
  Evet. Bir plan?n size uygun olup olmad???na karar vermek i?in yedi günlük ücretsiz deneme sürümünü indirebilirsiniz.
  ücretsiz deneme sürümünüzü ba?lat?n

  Uygulamalar? kullanmak i?in ?evrimi?i mi olmal?y?m?
  Hay?r. Tüm Creative Cloud masaüstü uygulamalar?n?z do?rudan bilgisayar?n?za yüklenir. Uygulamalar? ?al??t?rmak i?in internet ba?lant?s?na gerek yoktur.

  Daha fazla bilgi edinmek i?in ne yapmam gerekiyor?
  Kendiniz i?in en mükemmel plan? se?menize yard?mc? olmak üzere tüm foto?raf planlar? hakk?nda ek SSS'lerimiz bulunuyor.?
  Daha fazla bilgi edinin

  Size en uygun plan? bulun.

  Lightroom

  Lightroom plan?
  Yepyeni Lightroom ve 1 TB bulut depolama alan? i?erir.
  ?125,08/ay.
  Daha fazla bilgi edinin ??|??imdi sat?n al?n ?

  Foto?raf plan?

  Foto?raf plan?
  Lightroom, 20 GB bulut depolama alan?, Lightroom Classic ve Photoshop dahildir.
  ?62,68/ay.
  Daha fazla bilgi edinin ??| ?imdi sat?n al?n??

  Illustrator

  Foto?raf plan?
  Lightroom, 1 TB bulut depolama alan?, Lightroom Classic ve Photoshop dahildir.
  ?125,08/ay.
  Daha fazla bilgi edinin???|??imdi sat?n al?n ?

  10 TB'ye kadar bulut depolama alan? sunulur. Ayr?nt?lar i?in aray?n veya? hesap?sayfan?z? ziyaret edin.

  Telefonla sat?n almak i?in: +44 203 0277 764

  Creative Cloud

  Herkes i?in yarat?c?l?k.

  Foto?raf. Video. Tasar?m. Kullan?c? Deneyimi. 3D ve Art?r?lm?? Ger?eklik (AR). Creative Cloud, hayal gücünüzün sizi g?türdü?ü her yerde ihtiyac?n?z olan her ?eye sahiptir.

  大香蕉久久热