• <td id="wyyuw"><option id="wyyuw"></option></td>
 • Zachy?te svět kolem sebe originálním zp?sobem

  a? jste kdekoli

  Upravujte fotografie na cestách v?bezplatné mobilní aplikaci Lightroom.

  Po?i?te si plán Creative Cloud pro digitální fotografii ji? za?12,09 €/měsíc.

  App Store
  Google Play

  ??

  Jednodu?e a kdekoli upravujte své fotografie v?aplikaci Adobe Photoshop Lightroom

  Zachy?te na svych fotografiích d?le?ité momenty a upravte je pomocí vykonnych funkcí pro úpravy v?intuitivním rozhraní na mobilním za?ízení, po?íta?i nebo na webu. Va?e fotografie a úpravy jsou zálohovány v?cloudu a uspo?ádání a vyhledávání fotek je rychlé a snadné.

  Lightroom

  Lightroom
  Cloudová fotografická slu?ba s 1?TB cloudového úlo?i?tě

  Jednodu?e a kdekoli upravujte své fotografie v&nbsp;aplikaci Adobe Photoshop Lightroom

  Transformujte své obrázky pomocí aplikace Adobe Photoshop

  ?

  Photoshop je nyní k?dispozici na po?íta?i a?na iPadu, tak?e m??ete provádět ka?dodenní úpravy i?celkové transformace snímk?, kdykoli p?ijde inspirace. Snímky m??ete o?íznout, odebírat z?nich objekty, retu?ovat a kombinovat. Hrajte si s barvami a efekty a u?ijte si novy p?ístup k?umění fotografie.?Photoshop na iPadu je sou?ástí plánu pro digitální fotografii.

  Photoshop

  Photoshop
  úpravy snímk? a vytvá?ení kompozic

  Transformujte své obrázky v&nbsp;aplikaci Photoshop

  Aplikace zahrnuté v?plánu Creative Cloud pro digitální fotografii

  Lightroom

  Lightroom

  Po?izujte ú?asné fotografie, a? jste kdekoliv.


  Lightroom Classic

  Lightroom Classic

  úpravy fotografií optimalizované pro po?íta?.


  Photoshop

  Photoshop

  Vylep?ujte kompozici, upravujte a vytvá?ejte krásné fotografie, grafiku a umění na po?íta?i a na iPadu.


  Photoshop Express

  Photoshop Express

  Upravujte a sdílejte fotografie na mobilních za?ízeních.


  Photoshop Camera

  Photoshop Camera

  Vytvá?ejte a sdílejte ú?asné fotografie pomocí efekty nabité fotografické aplikace vyu?ívající technologii umělé inteligence.


  Máte otázky? My máme odpovědi.

  Jaké jsou rozdíly mezi plány pro digitální fotografii?
  Plán Lightroom zahrnuje aplikaci Lightroom a 1?TB cloudového úlo?i?tě, abyste ulo?ené fotografie mohli upravovat odkudkoli. Plán Creative Cloud pro úpravu fotografií zahrnuje aplikaci Lightroom s?20?GB (nebo více) cloudového úlo?i?tě a dále aplikace Lightroom Classic a Photoshop.
  Porovnání plán?

  Mohu si plány pro digitální fotografii p?ed zakoupením vyzkou?et?
  Ano. M??ete si zdarma stáhnout sedmidenní zku?ební verzi plánu, abyste se ujistili, zda je pro vás ten pravy.
  Spustit bezplatnou zku?ební verzi

  Musím byt p?i pou?ívání aplikací online?
  Ne. V?echny aplikace Creative Cloud pro po?íta?e jsou instalovány p?ímo ve va?em po?íta?i a k?jejich spu?tění a pou?ívání není vy?adováno p?ipojení k?internetu.

  Kde mohu získat dal?í informace?
  Podívejte se na dal?í ?asté otázky a odpovědi o?v?ech plánech pro digitální fotografii, abyste si mohli vybrat p?esně ten pravy.?
  Dal?í informace

  Najděte si ten správny plán

  Plán Lightroom

  12,09 €/měsíc

  Obsahuje zcela novou aplikaci Lightroom a 1?TB cloudového úlo?i?tě.

  Pro digitální fotografii (20?GB)

  12,09 €/měsíc

  Lightroom na?po?íta?i a?mobilním za?ízení, Lightroom Classic a?Photoshop na?po?íta?i a?na iPadu.

  Plán pro digitální fotografii

  24,19 €/měsíc

  Obsahuje Lightroom na?po?íta?i a?mobilním za?ízení, 1?TB cloudového úlo?i?tě, Lightroom Classic a Photoshop na?po?íta?i a na iPadu.

  Nákup po telefonu:?800 701 472

  Creative Cloud

  Plná náru? kreativity

  Fotografie. Video. Grafika. U?ivatelské rozhraní. 3D a roz?í?ená realita. Creative Cloud má v?e, co pot?ebujete, a? vás va?e p?edstavivost zavede kamkoli.

  大香蕉久久热